Beskydská perla
Standard Německého Špice

FCI - Standard č. 97/ 5.3.1998 / D NĚMEČTÍ ŠPICOVÉ VČETNĚ KEESHONDA A POMERANIANA
ZEMĚ PŮVODU: Německo
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 5.3.1998
VYUŽITÍ: Pes hlídací a společenský
KLASIFIKACE FCI:Skupina 5 Špicové a primitivní psi Sekce 4 Evropští špicové Bez pracovní zkoušky
STRUČNÉ DĚJINY PLEMENE:
Němečtí špicové jsou potomky psa rašelinnéh oCanis Familaris palustris z doby kamenné a pozdějšího špice kolových staveb ajsou nejstarším plemenem Střední Evropy. Vyvinula se z něj četná další plemena. Za hranicemi německé jazykové oblasti je vlčí špic též nazýván keeshond a trpasličí špic pomeranian.
CELKOVÝ VZHLED:
Špicové vynikají krásnou srstí, jež díky bohaté podsadě odstává od těla. Zvlášť nápadný je mohutný límec kolem krku připomínající hřívu a huňatě obrostlý ocas hrdě nesený nad hřbetem. Hlava podobná lišce s bystrýma očima, zašpičatělýma malýma blízko sebe stojícíma ušima dodává špicovi jeho tolik typické smělé vzezření.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Poměr kohoutkové výšky k délce psa je 1:1.
CHOVÁNÍ A CHARAKTER (POVAHA)
Německý špic je stále ostražitý, živý a mimořádně fixovaný na svého majitele. Je velmi učenlivý a lehce vychovatelný. Jeho nedůvěřivost k cizím lidem a absence loveckého pudu ho činí ideálním hlídačem pro dům a dvůr. Není ani bázlivý ani agresivní. Odolnost vůči počasí, robustnost a dlouhověkost jsou jeho nejznamenitějšími vlastnostmi.
HLAVA:OBLIČEJOVÁ ČÁST:
LEBEČNÍ ČÁST:Hlava špice je středně velká, při pohledu shora vzadu nejširší a zužuje se klínovitě ke špičce nosu.
Stop: Mírně vyvinutý až zdůrazněný, nikdy ne náhlý.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nos: Nos je kulatý, malý a čistě černý. U všech hnědých špiců je tmavě hnědý. Čenichová partie: čenich není příliš dlouhý, ani hrubý ani zašpičatělý a je ve vhodném poměru k mozkovně. (u vlčího špice / keeshonda, velkého špice a středního špice cca. 2:3, u malého a trpasličího špice / pomeraniana cca. 2:4).
Pysky: Pysky nejsou převislé, pevně přiléhají a netvoří ke koutkům záhyby. U všech barevných rázů jsou černě pigmentovány, u všech hnědých špiců hnědé.
Čelisti/zuby: Čelisti jsou normálně vyvinuty a vykazují plnocenný nůžkový skus se 42 zuby dle zubního vzorce, přičemž horní řada řezáků přesahuje bez meziprostoru přes dolní čelist a zuby stojí v čelisti kolmo. U malých a trpasličích špiců / pomeranianů jsou tolerovány malé ztráty premolárů. Klešťový skus je u všech špiců přípustný.
Líce: Líce jsou měkce zaoblené, ne vystouplé.
Oči: Oči jsou středně velké, mandlového tvaru, poněkud šikmo uložené, tmavé barvy. Okraje víček jsou u všech barevných rázů černě pigmentovány, u hnědých špiců tmavě hnědé.
Uši: Malé uši jsou relativně blízko u sebe nasazené a trojúhelnékovitě zašpičatělé. Jsou neseny vždy vzpřímeně s tuhými špičkami.
KRK:
Středně dlouhý krk je nasazen na plecích široce, v šíji je lehce klenutý, netvoří lalok a je osrstěn límcem připomínajícím hřívu.
TRUP:
Horní linie:Horní linie začíná na špici vzhůru nesených vztyčených uší a přechází v měkkém oblouku v krátký rovný hřbet. Huňatý překlopený ocas, který částečně překrývá hřbet zaobluje siluetu.
Kohoutek:
hřbet: Vysoký kohoutek neznatelně přechází v pokud možno krátký, rovný, pevný hřbet.
Bedra:
Krátká, široká, silná.Záď:Záď je široká a krátká, nikdy spadající.
Hrudník:
Dostatečně hluboký hrudník je dobře klenutý, přední fronta je dobře vyvinutá.
Spodní linie a břicho:
Hrudní koš zasahuje pokud možno co nejdále dozadu, břicho je pouze mírně vtaženo.
OCAS:
Ocas je vysoko nasazen, je středně dlouhý, hned u kořene se stáčí vzhůru a dopředu přes hřbet. Leží pevně na hřbetě. Je velmi huňatě osrstěn. Dvojitá smyčka na jeho konci je přípustná.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY
Obecně: Rovná, spíše široká fronta. Plece: Plece jsou dobře osvalené a pevně spojené s hrudním košem. Lopatka je dlouhá a leží šikmo vzad. Přibližně stejně dlouhé rameno s ní svírá úhel asi 90 stupňů.
Loket:
Loketní klub je silný, přilehlý k hrudníku a ani vtočený ani vytočený.
Předloktí:
Předloktí je středně dlouhé, v poměru k trupu statné a zcela rovné, s dobrými praporci na zadní straně.
Nadprstí:
Silné, středně dlouhé nadprstí svírá úhel cca 20 stupňů ke svislé rovině.
Přední tlapky: Přední tlapky jsou pokud možno malé, kulaté, s dobře vedle sebe ležícími a dobře klenutými prsty, tzv. kočičí tlapky. Drápy a polštářky jsou u všech barevných rázů černé, u všech hnědých špiců tmavohnědé.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Obecně: Pánevní končetiny jsou velmi dobře osvalené a až po hlezenní kloub bohatě osrstěné. Zadní končetiny stojí rovně a paralelně.
Stehno holeň:
Kosti stehenní a holenní jsou přibližně stejně dlouhé.
Koleno:
Kolenní kloub je silný, jen mírně zaúhlený a v pohybu není vytlačován ani ven ani dovnitř.
Zánártí:
Zánártí je středně dlouhé, velmi silné a je kolmo postavené.
Zadní tlapky:
Tlapky pánevních končetin jsou pokud možno malé, kulaté, s dobře uzavřenými a dobře vyklenutými prsty, tzv. kočičí tlapky. Polštářky jsou drsné. Barva drápů a polštářků je co možná nejtmavší.
POHYB:
Němečtí špicové se pohybují při dobrém posunu přímo, plynule a pružně. KŮŽE:
Kůže na těle pevně přiléhá bez jakýchkoli záhybů.
OSRSTĚNÍ
SRST: Němečtí špicové mají dvojitou srst: dlouhé, rovné, odstávající pesíky a krátkou, hustou, vatovitou podsadu. Hlava, uši, přední strana předních i zadních končetin a tlapky jsou osrstěny krátce a hustě (sametově), zbytek těla je porostlý dlouhou a bohatou srstí. Srst není zvlněná, kadeřavá ani chundelatá, na zádech se nedělí do pěšinky. Krk a plece pokrývá hustá hříva. Zadní stranu hrudních končetin porůstají pěkné praporce, pánevní končetiny od zádi až po hlezenní kloub jsou obrostlé bohatými kalhotami. Ocas je bujně osrstěný.
ZBARVENÍ:
a) Vlčí špic / keeshond: vlkošedá
b) Velký špic: černá, hnědá, bílá
c) Střední špic: černá, hnědá, bílá,oranžová, vlkošedá, jiná
d) Malý špic: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná
e) Trpasličí špic / pomeranian: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná
Černý špic:
V osrstění černého špice musí být také podsada stejně jako kůže tmavě zbarvená a zbarvení povrchu osrstění musí být lakově
Hnědý špic:
Hnědý špic má být stejnoměrně jednobarevně hnědě zbarven.
Bílý špic:
Srst má být čistě bílá, bez jakéhokoliv (zvláště pak žlutavého) nádechu, jaký se zvláště na uších vyskytuje častěji.
Oranžový špic:
Oranžový špic má být pravidelně jednobarevný ve středním odstínu.
Vlkošedý špic (keeshond):
stříbrošedá s černými špičkami pesíků. Čenich a uši tmavě zbarvené, okolo očí výrazná kresba, sestávající z jemné černé linie, která probíhá šikmo od vnějšího očního koutku k dolnímu okraji nasazení ucha a také čárkovaných linií a stínování, jež tvoří krátké, ale výrazné obočí. Hříva a oblast plecí světlé, hrudní a pánevní končetiny bez černých odznaků pod loktem resp. kolenem, s výjimkou lehkého čárkování přes prsty. Špička ocasu je černá, spodní strana ocasu a kalhoty světle stříbrné.
Jinak zbarvený špic:
Pod označení jiné zbarvení spadají všechny barevné tóny, jako krémový, creme-sable, orange-sable, black-and-tan a strakoš. Strakoši musí mít základní barvu bílou. Černé, hnědé, šedé nebo oranžové skvrny musí být rozděleny po celém těle.
VELIKOST A HMOTNOST
Kohoutková výška:
a) Vlčí špic / keshond: 49 cm +/- 6 cm
b) Velký špic: 46 cm +/- 4 cm
c) Střední špic: 34 cm +/- 4 cm
d) Malý špic: 26 cm +/- 3 cm
e) Trpasličí špic / pomeranian: 20 cm +/- 2 cm
(jedinci pod 18 cm jsou nežádoucí.)
Hmotnost:
Každá velikostní varianta německého špice má mít hmotnost odpovídající její výšce.
VADY:
Každá odchylka od výše uvedených bodů se považuje za vadu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.
HRUBÉ VADY:
. Vady stavby těla.
. Příliš plochá hlava, vysloveně jablkovitá hlava.
. Masově zbarvený nos, pysky a oční víčka.
. U vlčích špiců / keeshondů, velkých a středních špiců vady zubů.
. Příliš velké a příliš světlé oči, mokvavé oči.
. Vady v pohybovém aparátu.
. Chybějící obličejová kresba u šedooblačných *) špiců.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
. Neuzavřená fontanela.
. Předkus nebo podkus.
. Ektropium a entropium.
. Klopené uši.
. Zřetelné bílé skvrny u všech ostatních než bílých špiců.

Pozn.:Psi-samci musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata nacházející se zcela v šourku.

www.beskydskaperla.cz ©Miroslav Gora 2011/2012 Beskydska Perla Mail